Bagaimana membezakan antara penipuan dan kesilapan?

Bagaimana membezakan antara penipuan dan kesilapan?

Ketaksamaan yang ditemui dalam penyata kewangan membawa kepada dua kemungkinan; penipuan atau kesilapan. Apakah perbezaan antara kedua-duanya? 

Perbezaan antara penipuan dan kesilapan terletak pada niat. Secara ringkasnya, penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberi manfaat kepada individu atau kumpulan tertentu dan menyebabkan kesan merugikan kepada orang lain, manakala kesilapan adalah tindakan kesilapan atau kecuaian yang tidak disengaja.

Terdapat sekurang-kurangnya dua kategori Ketaksamaan: 

1. Ketaksamaan sekali-sekala: ini adalah Ketaksamaan yang hanya muncul sekali atau beberapa kali bagi seorang rakan projek dan tidak kerap dalam perbelanjaan jenis yang sama atau dengan rakan atau projek yang sama. Ia disebabkan oleh kesilapan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja dan umumnya merupakan kejadian terpencil. Bentuk ketaksamaan ini cenderung termasuk dalam kategori kesilapan. Antara bentuk kesilapan yang lain adalah:

  • Kesilapan penulisan (silap sunting)
  • Kesilapan catatan
  • Kesilapan pampasan
  • Kesilapan prinsip

2. Ketaksamaan sistemik: ini adalah kesalahan berulang yang disebabkan oleh kegagalan serius dalam sistem pengurusan dan kawalan. Ketaksamaan ini kerap berlaku dan mempengaruhi operasi secara keseluruhan, misalnya, banyak projek dengan rakan tertentu dan banyak perbelanjaan dari jenis barang tertentu. Bentuk ketaksamaan ini dicurigai sebagai penipuan. Bentuk penipuan umum antara lain adalah:

  • Penyelewengan dana
  • Penyalahgunaan aset syarikat
  • Invois palsu

Budaya, saiz syarikat, kompleksiti operasi, dan perubahan perniagaan mempengaruhi ketaksamaan secara signifikan. Sebagai contoh, peralihan daripada kaedah pembayaran manual ke digital sangat terdedah kepada penipuan dan kesilapan. 

Walaupun bentuk penipuan dan kesilapan berbeza secara jelas, ia tidak mudah untuk mengesan dan menentukan sama ada satu ketaksamaan termasuk dalam kategori kesilapan atau penipuan. 

Sebagai contoh, rangkaian kedai peralatan rumah secara konsisten menunjukkan margin kasar yang lebih tinggi, tetapi inventori fizikalnya secara konsisten menyusut. Masalah ini masih wujud walaupun kedai tersebut telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengesanan untuk mencari kes-kes kecurian inventori yang disyaki. Namun kemudian masalah tersebut dikesan bahawa ia disebabkan oleh pekerja-pekerja di jabatan pemasaran yang tidak memahami perakaunan peruncitan dengan baik. Para pekerja tersebut salah memasukkan harga senarai ke dalam sistem perakaunan yang menyebabkan pengiraan yang salah. Kes penipuan yang disyaki ternyata merupakan kesilapan. 

Walau bagaimanapun, contoh ini juga boleh disimulasikan sebagai penipuan. Ada kemungkinan bahawa ketaksamaan dalam penyata kewangan kedai runcit pada mulanya dinyatakan sebagai kesilapan oleh juruaudit. Walau bagaimanapun, syarikat secara tak terduga menghadapi kebankrapan dan didapati bahawa juruwang syarikat terlibat dalam kecurian inventori. Kemudian, juruaudit dihukum dan kes tersebut diisytiharkan sebagai penipuan. 

Seperti yang diilustrasikan oleh contoh ini, untuk membezakan antara penipuan dan kesilapan adalah tugas yang sukar, walaupun untuk juruaudit yang berpengalaman. Penyiasatan menyeluruh diperlukan dan langkah pertama yang baik adalah memeriksa rekod perakaunan lama untuk mendiagnosis ketaksamaan. 

Selama lebih dari tujuh belas tahun, Integrity telah dipercayai oleh pelanggan sebagai penyedia penyelesaian pematuhan, termasuk perkhidmatan penyiasatan penipuan. Penyiasat dan penganalisis kami mempunyai pengalaman, latihan, dan peralatan yang baik. Jika syarikat anda memerlukan maklumat terperinci berkaitan dengan bagaimana Kerja Audit dan Penyiasatan Penipuan kami berfungsi untuk kes penipuan khusus anda, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami.

Share this post: