Siasatan Penipuan

Penyiasatan Penipuan

« Menguatkuasakan dasar toleransi sifar »

Penipuan dalam syarikat mungkin berbentuk penipuan jenayah untuk keuntungan peribadi, konflik kepentingan, pengalihan perniagaan, kecurian barangan atau maklumat sulit, penyelewengan, rasuah, korupsi, pakatan sulit, dsb. Penipuan mungkin dilakukan oleh pihak luar atau pekerja sama ada dengan atau tanpa pakatan sulit luaran.

Bagaimana Siasatan penipuan dikendalikan?

Sebelum melancarkan siasatan, penyiasat kami menjalankan temu bual dengan pelanggan kami untuk memahami peristiwa yang berkaitan dengan penipuan yang didakwa, menganalisis maklumat atau dakwaan awal dan membincangkan syak wasangka. Berdasarkan maklumat awal, Integrity Malaysia mereka bentuk skop kerja penyiasatan yang berkaitan.

Penyiasatan kami melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dengan melakukan aktiviti berikut:

Forensik komputer, termasuk pemulihan maklumat yang dihapuskan
Temu ramah dan audit
Cari saksi
Pemeriksaan latar belakang
Pencarian desktop
Pendekatan bijaksana kepada pekerja atau pihak luar
Pengawasan dan pemantauan individu yang disyaki

Laporan penyiasatan yang komprehensif, termasuk bukti yang relevan dalam bentuk gambar, dokumentasi, dan keterangan diberikan setelah selesai. Laporan-laporan ini dapat digunakan untuk pemberhentian kerja atau tujuan undang-undang.

Berita Berkaitan

Articles

Sambutan pasukan Malaysia untuk ulang tahun Integrity Asia

Ulang tahun ke-21 Integrity Asia juga disambut oleh pasukan Malaysia, selain diraikan oleh pasukan di ibu pejabat di Indonesia dan Thailand. Acara yang menggembirakan ini berlangsung pada hujung minggu di bandar Melaka. Pasukan memilih bandar ini kerana berdekatan dengan Kuala Lumpur, kira-kira 2.5 jam perjalanan dari ibu kota. Melaka adalah...

Articles

Bagaimana kecuaian kecil boleh menjejaskan keselamatan syarikat

Corporate leaks of classified or sensitive information are prone to occur, ranging from simple human mistakes to full-blown dataset hacks. Companies need to be aware of such risks. A number of research centers specializing in data security found that employee negligence caused major insider data breaches in the last two years. A...

Articles

ESG euforia dan ancaman segitiga penipuan

Standard Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (The Environment, Social, and Governance/ESG ) telah menjadi topik hangat yang banyak dibincangkan oleh orang ramai, dalam mesyuarat lembaga syarikat, jawatankuasa audit, forum pelabur, dan forum lain di seluruh dunia. Pandemik, yang mengajarkan pelajaran penting mengenai pentingnya ekosistem lestari, adalah salah satu pemangkin...