Kesegeraan menjalankan usaha wajar rantaian bekalan ke atas vendor CSR

Kesegeraan menjalankan usaha wajar rantaian bekalan ke atas vendor CSR

esg due diligenceDengan pertumbuhan kesedaran dan sokongan pengguna untuk masalah ekologi, alam sekitar, dan manusia, istilah “ kelestarian ” bukan lagi sekadar gimik pemasaran — ia telah menjadi strategi korporat yang penting. Bentuk utama strategi ini adalah pengurusan program CSR ( Tanggungjawab Sosial Korporat ) syarikat.

CSR adalah program yang mengintegrasikan kelestarian sosial dan persekitaran dalam operasi perniagaan. Contoh amalan biasa termasuk menanam pokok, pemacu darah, pembersihan dan kitar semula sampah, dan aktiviti sosio-ekologi lain.

CSR semakin meningkat di era ESG

Program CSR bukanlah perkara baru atau tidak dikenali. Program ini telah dipromosikan sejak tahun 1970-an di Amerika, yang diilhami oleh pengisytiharan Jawatankuasa Pembangunan Ekonomi pada tahun 1971 untuk menyelaraskan kepentingan perniagaan dan masalah sosial.

Sejak itu, CSR telah menjadi program yang dijalankan oleh pelbagai syarikat, terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan banyak orang. Lama kelamaan, CSR telah difahami sebagai salah satu dimensi untuk meningkatkan imej syarikat.

Kelestarian program CSR telah meningkat sejak konsep Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus ( ESG ) muncul. Konsep ESG itu sendiri mula dipopularkan pada tahun 2004.

ESG dan CSR berkait rapat. Sangat mudah untuk memahami bahawa CSR adalah elemen praktikal, sementara ESG adalah metrik program CSR yang dijalankan. Melalui ESG, pelabur dapat menilai seberapa baik syarikat itu mematuhi dan melaksanakan program kelestarian yang telah mereka tetapkan, dari syarikat subjek hingga rantaian bekalannya.

Keperluan ketekunan wajar rantaian bekalan

Pada masa ini, beberapa organisasi yang menguruskan konsep ESG, terutamanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah mengeluarkan peraturan seperti usaha wajar kelestarian korporat, usaha wajar Akta Rantaian Bekalan dan Akta Anti-Perhambaan Moden UK. Peraturan ini menghendaki syarikat-syarikat subjek melakukan ketekunan wajar di sepanjang rantaian bekalan sebagai langkah pencegahan atau pembetulan risiko sebenar atau berpotensi pelanggaran kemanusiaan dan alam sekitar.

Syarikat yang tidak melaksanakan kewajiban ini akan dikenakan sekatan pentadbiran dan kewajiban undang-undang jika di masa depan pelanggaran dijumpai di rantaian bekalan mereka.
Peraturan ini juga mewajibkan syarikat-syarikat subjek untuk melakukan usaha wajar terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam program CSR. Adalah biasa bagi program CSR syarikat untuk melibatkan pihak ketiga, seperti penyedia benih tanaman, pengedar keperluan makanan asas, pengedar dana untuk orang yang memerlukan, dan syarikat kitar semula plastik.

Pembelajaran dari kes ACT

Kes penyelewengan dana di Aksi Cepat Tanggap ( ACT ) adalah contoh yang jelas betapa pentingnya melakukan usaha wajar terhadap pihak ketiga. ACT sendiri adalah syarikat pengedaran dana derma terkenal di Indonesia. Berbagai laporan media menyatakan bahawa pegawai syarikat menyalahgunakan dana sumbangan awam, termasuk dana CSR dari Boeing yang ditujukan untuk mangsa nahas pesawat pada tahun 2018.
Dengan ketekunan wajar, risiko tersebut kepada pihak ketiga dapat dikenal pasti, dinilai, dan ditanggapi oleh syarikat. Program CSR yang dapat diukur tentunya akan memberikan lebih banyak faedah untuk syarikat, baik di mata pengguna dan pelabur.

Integrity Malaysia, dengan pengalaman lebih dari dua dekad dalam industri pematuhan, menawarkan anda perkhidmatan ketekunan wajar yang komprehensif melalui Know Your Vendor. Platform Know Your Vendor ™ membantu syarikat mengurangkan risiko penipuan rantaian bekalan dengan menyediakan panorama gabungan untuk usaha wajar pihak ketiga.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Know Your Vendor dan perkhidmatan pematuhan lain yang dapat membantu syarikat anda.

 


Putri
W.Phokin_shutterstock

Share this post: