Memahami dan meramalkan risiko pengaduan pelanggaran etika

Memahami dan meramalkan risiko pengaduan pelanggaran etika

Menurut Laporan ACFE 2022 kepada Negara-Negara, sistem pengaduan pelanggaran etika dapat mengesan 42% kes penipuan yang dikaji dan membolehkan pengesanan awal. Menurut kajian tersebut, sistem ini adalah yang paling berkesan jika dibandingkan dengan alat pengesanan lain.

Keberkesanannya, bagaimanapun, hanya dapat dicapai jika organisasi menerima pakai dasar-dasar yang mendorong dan menyokong individu untuk melaporkan atau mengutarakan kebimbangan mereka, termasuk memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat.

Tidak mudah menjadi seorang pemberi maklumat

Satu perkara yang kita semua boleh bersetuju adalah bahawa menjadi seorang pemberi maklumat tidak mudah. Ancaman intimidasi, pemecatan, dan bahkan kekerasan adalah ancaman yang mungkin dihadapi.

Satu kes penipuan yang diketengahkan adalah yang berlaku di Slync. Puluhan pekerjanya dipecat setelah melaporkan penyelewengan di syarikat tersebut, yang dilakukan oleh CEO sendiri.

Berita dari media, laporan Suruhanjaya Sekuriti dan Perdagangan Amerika Syarikat (SEC) menyatakan bahawa bekas CEO Slync, Christopher S. Kirchner, didakwa telah menyalahgunakan lebih daripada $28 juta dana pelabur untuk membiayai gaya hidup mewahnya, termasuk membeli jet peribadi, menyewa hartanah mewah, dan lain-lain.

Didedahkan bahawa beliau membayar perbelanjaan peribadinya secara langsung daripada akaun bank syarikat Slync. Christopher akan memaksa pekerja membuat pemindahan daripada akaun syarikat ke akaun peribadinya tanpa kelulusan daripada lembaga pengarah.

Pemindahan yang didakwa ini berlaku dari tahun 2020 sehingga beliau diberhentikan sebagai CEO pada Ogos 2022. Sementara itu, pekerja terpaksa menanggung penderitaan selama berbulan-bulan kerana gaji mereka ditahan.

Tindakan balas terhadap pemberi maklumat 

Ketiadaan sistem pengaduan pelanggaran etika atau keberkesanannya yang rendah menyebabkan penipuan berlangsung untuk jangka masa yang agak lama. Selain itu, sebelum kes ini dibawa kepada pengetahuan umum melalui media, Christopher didakwa telah memecat beberapa eksekutif yang mengutarakan kebimbangan mereka mengenai isu ketelusan kewangan di syarikat.

Bekas Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Pegawai Pendapatan, dan Naib Presiden memberitahu lembaga pengarah bahawa mereka tidak pernah memiliki akses penuh kepada akaun syarikat, dan hanya Christopher sahaja yang mempunyai akses tersebut, termasuk pelaburan sebanyak $60 juta dalam saham siri B.

Berdasarkan laporan tersebut, tiga pekerja itu kemudian dipecat oleh Christopher. Selain itu, beliau didakwa menggantung tugas puluhan pekerjanya yang lantang mendedahkan isu gaji yang belum dibayar kepada pihak dalaman dan luaran.

Walaupun beliau akhirnya digantung tugas oleh lembaga pengarah atas dakwaan penipuan, Christopher membalas dengan menyekat akaun pengguna beberapa eksekutif dari saluran komunikasi syarikat.

Pelajaran yang perlu diambil

Kenyataan bahawa tindakan balas berlaku dan pelaku penipuan adalah seorang eksekutif teratas dengan jelas menunjukkan ketiadaan budaya sokongan atau sokongan pengurusan terhadap sistem pengaduan pelanggaran etika. Ini termasuk sokongan dalam bentuk penyediaan saluran aduan yang membolehkan pelaporan secara rahsia dan tanpa nama serta dasar yang ditetapkan untuk mengendalikan laporan-laporan tersebut.

Di samping itu, untuk sistem pengaduan pelanggaran etika berfungsi dengan berkesan, organisasi perlu secara konsisten mempromosikan kesedaran terhadap dasar-dasar yang berkaitan kepada pekerja. Ini terutamanya termasuk peningkatan kesedaran tentang maklumat berkaitan perlindungan bagi pemberi maklumat.

Satu cara untuk menjamin perlindungan pemberi maklumat adalah dengan memberi mereka pilihan untuk tidak mendedahkan nama. Selain itu, sistem pelaporan juga harus dioperasikan oleh pihak berkuasa yang bebas untuk mengelakkan konflik kepentingan.

Organisasi boleh bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menjaga kebebasan dan autonomi sistem pengaduan pelanggaran etika. Salah satu pihak ketiga yang dapat dipercayai adalah Integrity Asia. Dengan sokongan sumber manusia yang berintegriti dan teknologi keselamatan siber yang kuat, Integrity Asia mampu menyediakan sistem pengaduan pelanggaran etika yang komprehensif bagi organisasi.

Sistem yang berkesan dapat mengesan penipuan secepat mungkin. Semakin awal penipuan dikesan, semakin sedikit kerugian yang akan ditanggung oleh organisasi – sama ada kerugian material mahupun reputasi.

Share this post: