Mengapa organisasi bukan untung terdedah risiko penipuan

Mengapa organisasi bukan untung terdedah risiko penipuan

Risiko penipuan adalah perkara yang penting bagi semua syarikat dan organisasi, termasuk organisasi bukan untung. Data dari Laporan kepada Negara 2020 menunjukkan bahawa kes penipuan direkodkan sebanyak 191 kes, dengan rasuah menduduki tempat pertama sebanyak 40%, diikuti oleh kes pembilan dan pengembalian kos.

Kerugian yang dianggarkan dalam organisasi bukan untung mempunyai purata yang terkecil sebanyak $75,000 hingga yang terbesar sebanyak $639,000. Kerugian yang ditanggung tidak sebesar keuntungan organisasi atau syarikat, tetapi jumlah tersebut sudah mencukupi untuk menjadikan organisasi bukan untung tersebut gulung tikar kerana sumber kewangan yang terhad.

Selain kerugian kewangan, organisasi bukan untung juga mempunyai potensi kesan penipuan yang lebih besar: reputasi. Reputasi adalah aset penting bagi organisasi bukan untung kerana kebanyakan organisasi bukan untung bergantung pada sokongan daripada para dermawan, geran, atau sumber dana lainnya.

Beberapa kelemahan menyebabkan risiko penipuan bagi organisasi bukan untung 

Kawalan dalaman yang lemah merupakan kelemahan utama yang disebutkan dalam laporan tersebut. Kelemahan tersebut berlaku kerana kebanyakan organisasi hanya mengambil pekerja yang memiliki minat dan visi yang sama dengan organisasi. Oleh itu, organisasi tersebut mempunyai sumber daya pekerja yang terhad yang melaksanakan kawalan dalaman, yang bukanlah bidang kepakaran dan pengalaman mereka.

Langkah penting untuk mengawal risiko penipuan dalam organisasi bukan untung adalah melaksanakan kawalan dalaman yang kukuh untuk mengesan kemungkinan penipuan dalam organisasi dan juga mencegah penipuan pada masa depan.

Kaedah paling efektif untuk mengesan penipuan dalam organisasi bukan untung

Sistem pengaduan atau whistleblowing sebagai sebahagian daripada kawalan dalaman merupakan kaedah pengesan penipuan awal yang perlu digunakan oleh syarikat bukan untung. Mengapa? Laporan menyatakan bahawa sebanyak 40% kes penipuan yang ditemui dalam organisasi bukan untung dikesan melalui pemberian maklumat atau maklum balas. Dengan kata lain, pemberian maklumat atau maklum balas merupakan kaedah pengesan penipuan awal yang paling efektif.

Sistem pengaduan atau whistleblowing memerlukan syarikat untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pihak berkepentingan mereka untuk mengenali ciri-ciri dan petunjuk penipuan, serta betapa pentingnya pihak berkepentingan terlibat dalam mengurangkan kesalahan dengan melaporkan penemuan mereka.

Integrity Asia sebagai syarikat yang mempunyai pengalaman selama tujuh belas tahun dalam bidang pematuhan mempunyai pengalaman yang luas dalam menyediakan perkhidmatan pendedahan rasuah kepada pelanggan dari pelbagai latar belakang perniagaan. Melalui sistem pendedahan rasuah, Integrity menyediakan gabungan beberapa saluran pelaporan yang dipusatkan dalam aplikasi laman web, meningkatkan kebolehcapaian pelanggan kami kepada laporan dan memastikan identiti pemberi maklumat tidak di dedahkan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai Sistem Pengaduan Canary.

Share this post: