Dasar Privasi

Tarikh kuat kuasa: 27 Ogos 2019

Integrity Malaysia (“kami” atau “kita”) mengendalikan laman web https://www.integrity-malaysia.com/ (selepas ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan”)

Halaman ini merangkumi polisi kami berkaitan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang telah anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju menerima pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut polisi ini. Melainkan ditakrifkan sebaliknya Polisi Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Polisi Privasi ini mempunyai maksud yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami, boleh diakses dari https://www.integrity-malaysia.com/

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpulkan beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan bagi menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpulkan

Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin memerlukan anda untuk memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti maklumat anda ( “ Data Peribadi ” ). Maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel
 • Nama pertama dan nama belakang
 • Nombor telefon
 • Kuki dan Data Penggunaan

Ulasan

Apabila anda meninggalkan ulasan di Laman Web kami, nama pengguna, ulasan, foto, lokasi, nama syarikat dan jawatan yang anda berikan akan kelihatan di Laman Web.

Data Penggunaan

Kami juga akan mengumpul maklumat tentang cara Perkhidmatan diakses dan digunakan (“Data Penggunaan”). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya: alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Penjejak dan Data Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari tapak web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan yang juga digunakan ialah suar, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan

Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Kuki yang kami gunakan:

 • Kuki Sesi. Kami menggunakan Kuki Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

Integrity Malaysia menggunakan data yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan
 • Untuk memaklumkan kepada anda mengenai perubahan pada perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan
 • Untuk memberikan analisis atau maklumat berharga supaya kita dapat meningkatkan Perkhidmatan
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
 • Untuk mengesan, mencegah, dan menangani masalah teknikal

Prinsip Utama GDPR

Dasar privasi kami merangkumi prinsip utama berikut:

 • Kesahihan undang-undang, keadilan dan ketelusan.
 • Batasan tujuan.
 • Pengurangan data.
 • Ketepatan.
 • Batasan simpanan.
 • Integriti dan keyakinan.
 • Akauntabiliti.

Mesej Pemasaran E-mel dan Langganan

Menurut GDPR, kami menggunakan persetujuan sebagai asas yang sah untuk sesiapa sahaja yang melanggan surat berita atau senarai mel kami. Kami hanya mengumpul data tertentu tentang anda, seperti yang dinyatakan sebelum ini.

Kami menghantar mesej pemasaran e-mel melalui pembekal perkhidmatan pemasaran e-mel (EMS), penyedia perkhidmatan pihak ketiga bagi perisian atau aplikasi yang membenarkan pemasar menghantar kempen pemasaran e-mel ke senarai atau senarai penerima.

Semua mesej pemasaran e-mel yang dihantar oleh Integrity Asia mungkin mengandungi pautan boleh klik yang dijejaki atau teknologi lain yang serupa supaya kami boleh menjejaki aktiviti di dalamnya. Data yang mungkin direkodkan termasuk data buka, klik, tarikh dan demografi.

Sebarang mesej pemasaran e-mel yang kami hantar adalah mengikut GDPR. Kami menyediakan anda kaedah mudah untuk berhenti melanggan atau mengurus pilihan anda pada bila-bila masa.

Syarikat Pihak Ketiga

Sebagai tambahan kepada penyedia perkhidmatan pemasaran e-mel, kami mungkin menggunakan syarikat pihak ketiga untuk menampung pelbagai tujuan yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Memudahkan perkhidmatan kami
 • Menyediakan perkhidmatan bagi pihak Integrity Asia
 • Melaksanakan perkhidmatan lain yang berkaitan

Syarikat pihak ketiga akan mempunyai akses kepada data peribadi anda untuk melaksanakan tugas yang diperlukan hanya bagi pihak kami. Mereka bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan data anda dengan tidak mendedahkan data untuk sebarang tujuan lain.

Syarikat pihak ketiga yang mungkin digunakan oleh Integrity Asia dari masa ke masa termasuk Google Analitis dan Google AdWords.

Surat Berita dan E-mel Digest

Kami mengumpul maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda melanggan untuk menerima surat berita kami, e-mel digest atau komunikasi yang serupa (kami mengumpul nama, alamat e-mel dan pilihan surat berita anda). Jika anda tidak mahu lagi menerima surat berita kami, e-mel ringkasan, atau komunikasi yang serupa, anda boleh berhenti melanggan dengan mendaftar masuk ke akaun anda dan menukar tetapan e-mel anda, atau anda boleh menghubungi kami di marketing@integrity-asia.com.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan dan diselenggarakan pada komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

Integrity Malaysia akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi, termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Keperluan Undang-Undang

Integrity Malaysia mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dengan kepercayaan yang baik bahawa tindakan tersebut diperlukan untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Integrity Malaysia
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Lindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Lindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami, tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan kaedah yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ( “ Penyedia Perkhidmatan ” ), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan, atau membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses ke data peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan berkewajiban untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain

Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web. Baca Dasar Privasi untuk Analitis Google di sini: https://www.google.com/analytics/terms/

Pautan Ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak disasarkan kepada sesiapa di bawah umur 18 tahun (“Kanak-kanak”).

Kami tidak secara sedar mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada Kanak-kanak tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi Ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari masa ke masa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini

Kami akan memaklumkan kepada anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan kami sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini “tarikh berkuat kuasa” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila ia disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami: