Pengesanan Aset dan Penjejakan Langkau

Pengesanan Aset dan Penjejakan Langkau

« Menyokong usaha pemulihan anda dan Mencari individu yang hilang »

Pengesanan Aset

Integrity Malaysia mempunyai pengalaman yang luas dalam mengesan aset individu atau syarikat yang mungkin mengelak daripada pemiutang mereka. Carian aset berguna dalam situasi pinjaman atau kredit lalai, dalam prosiding insolvensi, dalam penilaian dan penilaian syarikat dalam kes perkongsian baharu, penggabungan dan pemerolehan, serta bukti mengikut keadaan dalam kes penyelewengan, jenayah kolar putih, penyelewengan dana dan aset, dsb. Siasatan ini melibatkan pengesanan dan mengenal pasti aset entiti atau individu tertentu, termasuk mengesan tanah, hartanah, saham, pegangan saham syarikat dan kepentingan perniagaan lain, inventori, sumber kewangan, kenderaan dan lain-lain.

Penjejakan Langkau

Penjejakan Langkau ialah proses mengesan lokasi seseorang yang sukar ditemui dan telah hilang. Teknik ini biasanya digunakan untuk mencari saksi bagi tujuan penyiasatan atau individu yang mengelak daripada pemiutang atau agensi penguatkuasa undang-undang. Dalam apa jua keadaan, Integrity Malaysia memerlukan alasan yang jelas dan boleh disahkan untuk mencari individu tersebut

Siasatan kami termasuk carian desktop, pendekatan secara rahsia, lawatan lapangan dan pengawasan. Laporan kami menyediakan alamat dan butiran hubungan dengan gambar sokongan individu yang disasarkan.

Berita Berkaitan

Articles

Sambutan pasukan Malaysia untuk ulang tahun Integrity Asia

Ulang tahun ke-21 Integrity Asia juga disambut oleh pasukan Malaysia, selain diraikan oleh pasukan di ibu pejabat di Indonesia dan Thailand. Acara yang menggembirakan ini berlangsung pada hujung minggu di bandar Melaka. Pasukan memilih bandar ini kerana berdekatan dengan Kuala Lumpur, kira-kira 2.5 jam perjalanan dari ibu kota. Melaka adalah...

Articles

Bagaimana kecuaian kecil boleh menjejaskan keselamatan syarikat

Corporate leaks of classified or sensitive information are prone to occur, ranging from simple human mistakes to full-blown dataset hacks. Companies need to be aware of such risks. A number of research centers specializing in data security found that employee negligence caused major insider data breaches in the last two years. A...

Articles

ESG euforia dan ancaman segitiga penipuan

Standard Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (The Environment, Social, and Governance/ESG ) telah menjadi topik hangat yang banyak dibincangkan oleh orang ramai, dalam mesyuarat lembaga syarikat, jawatankuasa audit, forum pelabur, dan forum lain di seluruh dunia. Pandemik, yang mengajarkan pelajaran penting mengenai pentingnya ekosistem lestari, adalah salah satu pemangkin...