Polisi Anti-Rasuah dan Korupsi

POLISI ANTI-RASUAH DAN KORUPSI

1. Pernyataan Dasar

Syarikat telah berkomitmen untuk menjalankan semua perniagaan Syarikat dengan cara yang jujur, beretika, dan profesional di mana sahaja syarikat beroperasi. Polisi Anti-Rasuah dan Korupsi ini ( “ Dasar ” ) dibuat sebagai demonstrasi yang jelas mengenai komitmen tersebut.

  • Kami komited untuk menjalankan perniagaan secara beretika dan jujur, dan melaksanakan dan menguatkuasakan sistem yang memastikan bahawa rasuah dicegah. Kami tidak mempunyai toleransi terhadap rasuah dan aktiviti rasuah. Kami komited untuk bertindak secara profesional, adil, dan berintegriti dalam semua urusan dan hubungan perniagaan, tanpa mengira negara di mana kami beroperasi.
  • Kami akan sentiasa menegakkan semua undang-undang yang berkaitan dengan anti-rasuah dan korupsi di semua bidang kuasa negara tempat kami beroperasi. Kami terikat dengan undang-undang Malaysia, termasuk SNI ISO 37001:2016, berkenaan dengan tingkah laku kami di dalam dan di luar negara.
  • Kami menyedari bahawa rasuah dan korupsi boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Jika syarikat kami didapati telah mengambil bahagian dalam aktiviti rasuah, kami mungkin dikenakan denda tanpa had, dikecualikan daripada membuat tender untuk kontrak awam, dan menghadapi kerosakan serius pada reputasi kami. Dengan ini, kami komited untuk mencegah rasuah dan korupsi dalam perniagaan kami dan mengambil serius tanggungjawab undang-undang kami.

2. Kawasan

Dasar ini berlaku di semua negara dan wilayah di mana Syarikat beroperasi dan terpakai untuk semua individu yang bekerja di mana-mana peringkat di Syarikat, termasuk pihak lain yang mempunyai kerjasama dengan Syarikat.

3. Definisi

Rasuah berlaku apabila seseorang atau entiti menawarkan, membayar atau menerima wang, hadiah, atau faedah lain kepada / dari pihak ketiga untuk mempengaruhi hasil perniagaan atau kepentingan peribadi pihak lain.

4. Artikel Dasar

  1. Untuk tidak mengambil atau menerima sebarang hadiah dalam sebarang bentuk daripada Pihak Ketiga.
  2. Untuk tidak menawarkan atau memindahkan sebarang hadiah dalam sebarang bentuk kepada Pihak Ketiga.
  3. Untuk tidak memberi, memindahkan, menjanjikan, atau menawarkan sebarang hadiah, wang, jemputan, perkhidmatan, atau layanan kepada Pegawai Awam atau Pihak Ketiga untuk sebarang tujuan.
  4. Untuk melaporkan sebarang tawaran atau pemindahan hadiah, jemputan wang, perkhidmatan, atau layanan kepada pekerja, termasuk sebarang percubaan yang disyaki atau perbuatan sebenar Rasuah atau Korupsi.
  5. Untuk mengakui bahawa pencegahan, pengesanan dan pelaporan sebarang percubaan perbuatan atau perbuatan sebenar Sogokan dan Rasuah adalah tanggungjawab pekerja.
  6. Untuk mengakui bahawa mana-mana pekerja yang melanggar Polisi ini akan dikenakan tindakan tatatertib, yang boleh mengakibatkan penamatan pekerjaan.
  7. Untuk bersetuju bahawa Polisi ini mesti dibaca bersama dengan Tatakelakuan Syarikat.

5. Pemantauan

Syarikat akan melakukan secara berkala dalam menilai semua dasar, termasuk Dasar Anti Rasuah dan Korupsi yang berkaitan dengan sistem pelaporan, untuk memastikan pelaksanaannya berkesan. Jabatan Kawalan Kualiti akan melaporkan kepada Pengarah Urusan mengenai penerapan Dasar ini dan akan melakukannya sekurang-kurangnya sekali setahun.

6. Sistem Pemberian Maklum Balas

Sistem Pemberian Maklum Balas Canary berfungsi sebagai mekanisme pelaporan yang boleh diakses oleh pihak dalaman dan luaran, termasuk pekerja, pelanggan, pembekal, dan lain-lain. Ia membolehkan pelaporan tindakan yang tidak wajar atau dugaan salah laku oleh pekerja, termasuk penipuan, salah guna, ketidakjujuran, pelanggaran undang-undang, pelanggaran Kod Tingkah Laku Perniagaan Syarikat, pelanggaran peraturan, atau konflik kepentingan.

Berita Berkaitan

pdpa thailand
Articles

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian...

Articles

5 Jenis Penipuan yang E-dagang Perlu Sedar

Dengan populasi lebih dari 34,5 juta, Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk industri e-dagang. Walau bagaimanapun, seperti industri lain, e-dagang tidak terlepas dari risiko penipuan. Walaupun e-dagang menggunakan teknologi canggih, penjenayah sentiasa mencari peluang dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah lima jenis penipuan yang e-dagang perlu sedar: 1. Penipuan Penjual Sentiasa...

Articles

Kadar Pusingan Bukan Cukup, Ketahui ‘Siapa yang Berhenti’ dari Syarikat Anda

Perekrutan dan pemeliharaan pekerja adalah antara kunci yang mempengaruhi pertumbuhan syarikat. Kadar pusingan pekerja yang pesat mengakibatkan kerugian kewangan dan moral kepada majikan dan pekerja. Merujuk kepada Gallup, kadar pusingan ideal adalah 10% dalam setahun. Tetapi, peratusan ideal boleh berbeza dari industri ke industri dan dari satu syarikat ke syarikat...