Anti-pemalsuan

Anti-pemalsuan

« Mencegah pelanggaran harta intelek dengan berkesan »

Integrity Malaysia berkepakaran dalam perlindungan jenama dapat membantu pelanggan kami dalam melindungi hak harta intelek mereka. Pasukan kami menyediakan perkhidmatan berikut:

Talian Hotline Anti Pemalsuan

Integrity Malaysia menyediakan talian hotline anti-pemalsuan melalui sistem hotline Canary yang kami gunakan. Ini membolehkan orang ramai atau badan profesional terpilih melaporkan masalah pemalsuan, cetak rompak, gangguan produk, peniru, dan pengalihan produk.

Dalam talian ke penyiasatan luar talian

Berdasarkan petunjuk dalam talian, penyiasat kami akan mencari lokasi fizikal penjual melalui aktiviti OSINT dan HUMINT. Pertanyaan ini kemudian akan membolehkan pasukan kami melakukan siasatan yang lebih mendalam.

Siasatan Palsu

Penyiasat kami menjalankan penyiasatan untuk memahami rantaian bekalan dan mengenal pasti pemborong, pengimport dan pengilang. Siasatan ini dijalankan melalui carian desktop, semakan latar belakang, pengumpulan risikan, pendekatan berhati-hati dan pengawasan. Pertanyaan ini juga boleh dijalankan untuk memahami sumber import selari atau produk eksport selari.

Penguatkuasaan

Berdasarkan keperluan pelanggan kami, Integrity Malaysia melaporkan kes kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan: polis, pentadbiran makanan & dadah, kastam atau pihak berkuasa lain bergantung pada kes. Integrity Malaysia menjalankan tindakan susulan pra-penguatkuasaan dan selepas penguatkuasaan.

Aktiviti Turun

Integrity Malaysia menjalankan aktiviti alih keluar untuk memastikan produk yang diiklankan dalam talian dijual oleh pihak yang berhak dan tidak melanggar mana-mana undang-undang yang dikenakan. Integrity Malaysia mempunyai pengalaman bekerja dengan pihak berkaitan seperti pasaran dalam talian, media sosial dan institusi kerajaan yang berkaitan untuk menjalankan alih keluar pada tapak web atau halaman yang mempromosikan produk yang dianggap melanggar undang-undang yang terpakai, termasuk undang-undang harta intelek.

Latihan

Integrity Malaysia menjalankan sesi latihan pengetahuan produk dan kesedaran palsu dengan agensi penguatkuasaan undang-undang.

Berita Berkaitan

Articles

Sambutan pasukan Malaysia untuk ulang tahun Integrity Asia

Ulang tahun ke-21 Integrity Asia juga disambut oleh pasukan Malaysia, selain diraikan oleh pasukan di ibu pejabat di Indonesia dan Thailand. Acara yang menggembirakan ini berlangsung pada hujung minggu di bandar Melaka. Pasukan memilih bandar ini kerana berdekatan dengan Kuala Lumpur, kira-kira 2.5 jam perjalanan dari ibu kota. Melaka adalah...

Articles

Bagaimana kecuaian kecil boleh menjejaskan keselamatan syarikat

Corporate leaks of classified or sensitive information are prone to occur, ranging from simple human mistakes to full-blown dataset hacks. Companies need to be aware of such risks. A number of research centers specializing in data security found that employee negligence caused major insider data breaches in the last two years. A...

Articles

ESG euforia dan ancaman segitiga penipuan

Standard Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (The Environment, Social, and Governance/ESG ) telah menjadi topik hangat yang banyak dibincangkan oleh orang ramai, dalam mesyuarat lembaga syarikat, jawatankuasa audit, forum pelabur, dan forum lain di seluruh dunia. Pandemik, yang mengajarkan pelajaran penting mengenai pentingnya ekosistem lestari, adalah salah satu pemangkin...