Pencegahan

PENCEGAHAN

Selain perundingan berkenaan dengan peraturan, Integrity Malaysia menyediakan perkhidmatan yang berkesan berkaitan dengan memastikan integriti tenaga kerja melalui penapisan pra-pekerjaan menggunakan aplikasi eksklusif kami,Prisma, kepada organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Tadbir Urus, Pengurusan Risiko, dan Kepatuhan (GRC). Kami berkemahiran dalam pengurusan risiko pihak ketiga dengan menilai integriti rantaian bekalan (penyaringan vendor) dan meneliti perkongsian dan sasaran pemerolehan melalui usaha wajar sebelum transaksi.

Pemeriksaan Latar Belakang Pekerjaan

Perundingan & Latihan Kawal Selia

ARTIKEL

pdpa thailand

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian... Baca Lagi