Pencegahan

PENCEGAHAN

Selain perundingan berkenaan dengan peraturan, Integrity Malaysia menyediakan perkhidmatan yang berkesan berkaitan dengan memastikan integriti tenaga kerja melalui penapisan pra-pekerjaan menggunakan aplikasi eksklusif kami,Prisma, kepada organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Tadbir Urus, Pengurusan Risiko, dan Kepatuhan (GRC). Kami berkemahiran dalam pengurusan risiko pihak ketiga dengan menilai integriti rantaian bekalan (penyaringan vendor) dan meneliti perkongsian dan sasaran pemerolehan melalui usaha wajar sebelum transaksi.

Pemeriksaan Latar Belakang Pekerjaan

Perundingan & Latihan Kawal Selia

ARTIKEL

data theft

Melindungi data anda daripada kecurian identiti

Apabila pangkalan data syarikat dikompromi, maklumat peribadi boleh dicuri dan dijual di web tertutup, di mana penjenayah siber memperdagangkan 'komoditi ini.'  Maklumat yang dicuri ini sering digunakan untuk pelbagai aktiviti jenayah, termasuk memancing data, ambil alih akaun, pengklonan identiti, penciptaan identiti sintetik (dengan menggabungkan data peribadi sebenar dan palsu), perdagangan akaun... Baca Lagi