Pengesanan

PENGESANAN

Integrity Malaysia menyokong pelanggan-pelanggan kami dalam mencapai pematuhan prosedur melalui metodologi seperti pembelian misteri, sekaligus memperkukuhkan keupayaan mereka dalam pengesanan dan pencegahan penipuan secara berkesan dengan menggunakan talian penting pemberi maklum balas melalui aplikasi Canary milik kami.

Selain itu, kami menawarkan perkhidmatan kaji selidik dan pemeriksaan pasaran untuk melindungi jenama mereka, termasuk pemantauan pasaran menyeluruh melalui kaji selidik fizikal dan dalam talian.

Sistem Pemberian Maklumat

Pembelian Misteri

Tinjauan dan Pemeriksaan Pasaran

ARTIKEL

pdpa thailand

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian... Baca Lagi