Perundingan & Latihan Kawal Selia

Perundingan & Latihan Kawal Selia

« Memahami persekitaran kawal selia »

Perundingan Kawal Selia

Pematuhan kawal selia menimbulkan cabaran kepada perniagaan, terutamanya dalam persekitaran di mana dasar sentiasa berubah dan peraturan sering diubah. Syarikat perlu menyesuaikan diri dan dilengkapi dengan kompas terkini untuk membantu mereka menavigasi landskap kawal selia yang dinamik.

Perunding Integrity Malaysia menyediakan perkhidmatan perundingan yang komprehensif mengenai keperluan peraturan yang berkaitan dengan bidang kepakaran kami berikut:

Perkara anti-rasuah dan anti-korupsi
Perunding kami membantu pelanggan untuk bersedia dalam menjalani pensijilan dan melaksanakan standard sistem pengurusan anti-rasuah.

Pematuhan penting
Perunding kami membantu pelanggan mengkaji prosedur operasi standard mereka dan melaksanakan langkah-langkah pematuhan di seluruh organisasi.

Latihan Kawal Selia

Perniagaan dalam semua sektor, terutamanya industri yang dikawal ketat, perlu melengkapkan pekerja mereka dengan pengetahuan tentang peraturan sedia ada dan ke mana dasar itu dituju untuk membolehkan mereka memahami dan akhirnya mematuhi.

Perunding kami menyediakan bahan latihan dan penyelesaian untuk pelanggan kami yang bersesuaian dengan profil risiko dan keperluan mereka. Latihan ini akan disesuaikan dengan program pematuhan komprehensif yang merangkumi peraturan anti-rasuah dan anti-korupsi di mana pelanggan kami boleh belajar cara mencegah dan menangani pelanggaran secara dalaman serta strategi untuk memerangi kemungkinan rasuah atau korupsi dari pihak luar seperti penjual atau pembekal.

Berita Berkaitan

pdpa thailand
Articles

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian...

Articles

5 Jenis Penipuan yang E-dagang Perlu Sedar

Dengan populasi lebih dari 34,5 juta, Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk industri e-dagang. Walau bagaimanapun, seperti industri lain, e-dagang tidak terlepas dari risiko penipuan. Walaupun e-dagang menggunakan teknologi canggih, penjenayah sentiasa mencari peluang dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah lima jenis penipuan yang e-dagang perlu sedar: 1. Penipuan Penjual Sentiasa...

Articles

Kadar Pusingan Bukan Cukup, Ketahui ‘Siapa yang Berhenti’ dari Syarikat Anda

Perekrutan dan pemeliharaan pekerja adalah antara kunci yang mempengaruhi pertumbuhan syarikat. Kadar pusingan pekerja yang pesat mengakibatkan kerugian kewangan dan moral kepada majikan dan pekerja. Merujuk kepada Gallup, kadar pusingan ideal adalah 10% dalam setahun. Tetapi, peratusan ideal boleh berbeza dari industri ke industri dan dari satu syarikat ke syarikat...