Penyiasatan Tanda Dagangan

Siasatan Tanda Dagangan

« Siasatan sepenuhnya pelanggaran tanda dagangan anda »

Penyiasatan Penggunaan Tanda Dagangan dijalankan apabila terdapat pelanggaran yang disyaki terhadap penggunaan tanda dagangan, dijalankan melalui pertanyaan lapangan, pemeriksaan pasaran dan carian desktop untuk mendokumenkan dan mengumpul bukti mengenai penggunaan tanda dagangan atau jenama secara haram.

Integrity Malaysia menyediakan pelanggan kami pemeriksaan latar belakang pada pendaftar tanda dagangan untuk menilai tujuan pendaftaran mereka dan menentukan latar belakang mereka.

Penyiasat kami menjalankan gabungan carian desktop, penyelidikan lapangan dan pertanyaan sumber untuk mencari maklumat yang berkaitan.

Maklumat ini diperlukan untuk menentukan tindakan yang perlu diambil terhadap pendaftar yang berpotensi melakukan kesalahan.

Metodologi

Carian desktop.

Kajian Lapangan.

Temu bual sumber untuk mencari maklumat yang berkaitan.

Berita Berkaitan

pdpa thailand
Articles

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu

Implikasi untuk individu dan perniagaan

PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian...

Articles

5 Jenis Penipuan yang E-dagang Perlu Sedar

Dengan populasi lebih dari 34,5 juta, Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk industri e-dagang. Walau bagaimanapun, seperti industri lain, e-dagang tidak terlepas dari risiko penipuan. Walaupun e-dagang menggunakan teknologi canggih, penjenayah sentiasa mencari peluang dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah lima jenis penipuan yang e-dagang perlu sedar: 1. Penipuan Penjual Sentiasa...

Articles

Kadar Pusingan Bukan Cukup, Ketahui ‘Siapa yang Berhenti’ dari Syarikat Anda

Perekrutan dan pemeliharaan pekerja adalah antara kunci yang mempengaruhi pertumbuhan syarikat. Kadar pusingan pekerja yang pesat mengakibatkan kerugian kewangan dan moral kepada majikan dan pekerja. Merujuk kepada Gallup, kadar pusingan ideal adalah 10% dalam setahun. Tetapi, peratusan ideal boleh berbeza dari industri ke industri dan dari satu syarikat ke syarikat...