Mitigasi

MITIGASI

Pasukan kami menangani pelbagai jenis penipuan korporat dan komersial: penyiasatan penipuan juga dikenali sebagai penyiasatan dalaman, pelbagai jenis penyiasatan kecurian, pengesahan tuntutan insurans hayat, kesihatan, dan am, penjejakan harta untuk mencari kewujudan harta dan menentukan lokasi mereka, serta penjejakan untuk menentukan keberadaan orang yang hilang. Metodologi kami termasuk pertanyaan sumber terbuka, temubual, semakan latar belakang, penyiasatan lapangan yang berwibawa, serta Forensik IT. 

Kami juga memberikan perkhidmatan kepada pelanggan perlindungan jenama dengan strategi, termasuk pengesahan hak cipta dan cap dagangan, seperti semakan latar belakang terhadap pendaftar, siasatan lapangan mengenai penggunaan, pengesahan tidak digunakan, pencegahan penjualan barang palsu, pengesahan perdagangan selari, dan latihan bersama pihak penguatkuasa undang-undang. 

Laporan kami adalah penting bagi pelanggan, pemilik cap dagangan, atau firma guaman yang berusaha untuk membatalkan pendaftaran cap dagangan yang melanggar.

Siasatan Penipuan

Penyiasatan Insurans

Pengesanan Aset & Langkau

Penyiasatan Tanda Dagangan

Penyiasatan Tidak Digunakan

Anti-pemalsuan

Penyiasatan Perdagangan Selari

ARTIKEL

pdpa thailand

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian... Baca Lagi