Dasar Kualiti

DASAR KUALITI

Dasar Kualiti kami menyumbang kepada tujuan kami untuk menjadi penyedia utama perkhidmatan pencegahan, pengesanan, dan penyiasatan risiko korporat dalam skop geografi kami. Syarikat kami berbangga dengan hubungan jangka panjang, penuh azam, dan profesional dengan pelanggan kami. Ini dicapai dan dipertahankan melalui komitmen untuk kepuasan pelanggan melalui piawaian profesionalisme tertinggi di semua perkhidmatan.

Syarikat kami komited untuk memberikan produk dan perkhidmatan dengan Piawaian Kualiti tertinggi dengan menyediakan jenis dan tahap perkhidmatan yang sesuai dengan keperluan pelanggan dan terus menilai tahap perkhidmatan dengan melakukan penambahbaikan apabila diperlukan.

Pengurusan kami komited:

  • Untuk membangun dan memperbaiki dengan menerapkan sistem pengurusan kualiti
  • Untuk memastikan pelaksanaan sistem pengurusan berasaskan risiko
  • Untuk memastikan bahawa syarikat kami mematuhi dan didorong oleh kehendak Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001
  • Untuk menjaga kerahsiaan dengan menerapkan sistem pengurusan maklumat yang selamat

Peningkatan kualiti dan memastikan bahawa objektif operasi ditetapkan, dikaji, dan dikomunikasikan secara berkala ke semua peringkat dalam organisasi. Penetapan dan pemenuhan objektif ini dikendalikan oleh Penolong Pengurus, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian, dan Pengarah Urusan.

Dasar kualiti ini disosialisasikan kepada semua kakitangan melalui komunikasi e-mel serta taklimat atau sesi latihan untuk memastikan bahawa dasar kualiti kami difahami oleh semua kakitangan syarikat.

Berita Berkaitan

pdpa thailand
Articles

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian...

Articles

5 Jenis Penipuan yang E-dagang Perlu Sedar

Dengan populasi lebih dari 34,5 juta, Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk industri e-dagang. Walau bagaimanapun, seperti industri lain, e-dagang tidak terlepas dari risiko penipuan. Walaupun e-dagang menggunakan teknologi canggih, penjenayah sentiasa mencari peluang dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah lima jenis penipuan yang e-dagang perlu sedar: 1. Penipuan Penjual Sentiasa...

Articles

Kadar Pusingan Bukan Cukup, Ketahui ‘Siapa yang Berhenti’ dari Syarikat Anda

Perekrutan dan pemeliharaan pekerja adalah antara kunci yang mempengaruhi pertumbuhan syarikat. Kadar pusingan pekerja yang pesat mengakibatkan kerugian kewangan dan moral kepada majikan dan pekerja. Merujuk kepada Gallup, kadar pusingan ideal adalah 10% dalam setahun. Tetapi, peratusan ideal boleh berbeza dari industri ke industri dan dari satu syarikat ke syarikat...