Polisi IT

POLISI IT

Integrity Malaysia komited untuk melaksanakan dan menyelenggara Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat selaras dengan keperluan ISO 27001:2013.

Integrity Malaysia menggunakan maklumat dalam pelbagai bentuk, termasuk data yang disimpan, dihantar secara elektronik atau bercetak kertas yang dibuat secara dalaman atau diterima daripada pihak luar.

Pengurusan Integrity Malaysia komited untuk:

  • Mewujudkan matlamat keselamatan maklumat pada fungsi yang berkaitan dalam organisasinya,
  • Melaksanakan penilaian risiko keselamatan maklumat dan pelan rawatan risiko apabila diperlukan,
  • Mengekalkan persekitaran yang selamat dalam mengawal dan memproses maklumat untuk mengelakkan kehilangan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan,
  • Menjalankan semakan berkala dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat,
  • Mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan maklumat yang berkenaan,
  • Melaksanakan tindakan yang sesuai untuk kesalahan pelanggaran keselamatan maklumat

Untuk mencapai matlamat ini, dasar ini dimaklumkan kepada semua pekerja dan disediakan di laman web kami untuk diakses oleh pihak luar.

Berita Berkaitan

pdpa thailand
Articles

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian...

Articles

5 Jenis Penipuan yang E-dagang Perlu Sedar

Dengan populasi lebih dari 34,5 juta, Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk industri e-dagang. Walau bagaimanapun, seperti industri lain, e-dagang tidak terlepas dari risiko penipuan. Walaupun e-dagang menggunakan teknologi canggih, penjenayah sentiasa mencari peluang dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah lima jenis penipuan yang e-dagang perlu sedar: 1. Penipuan Penjual Sentiasa...

Articles

Kadar Pusingan Bukan Cukup, Ketahui ‘Siapa yang Berhenti’ dari Syarikat Anda

Perekrutan dan pemeliharaan pekerja adalah antara kunci yang mempengaruhi pertumbuhan syarikat. Kadar pusingan pekerja yang pesat mengakibatkan kerugian kewangan dan moral kepada majikan dan pekerja. Merujuk kepada Gallup, kadar pusingan ideal adalah 10% dalam setahun. Tetapi, peratusan ideal boleh berbeza dari industri ke industri dan dari satu syarikat ke syarikat...