Polisi IT

POLISI IT

Integrity Malaysia komited untuk melaksanakan dan menyelenggara Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat selaras dengan keperluan ISO 27001:2013.

Integrity Malaysia menggunakan maklumat dalam pelbagai bentuk, termasuk data yang disimpan, dihantar secara elektronik atau bercetak kertas yang dibuat secara dalaman atau diterima daripada pihak luar.

Pengurusan Integrity Malaysia komited untuk:

  • Mewujudkan matlamat keselamatan maklumat pada fungsi yang berkaitan dalam organisasinya,
  • Melaksanakan penilaian risiko keselamatan maklumat dan pelan rawatan risiko apabila diperlukan,
  • Mengekalkan persekitaran yang selamat dalam mengawal dan memproses maklumat untuk mengelakkan kehilangan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan,
  • Menjalankan semakan berkala dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat,
  • Mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan maklumat yang berkenaan,
  • Melaksanakan tindakan yang sesuai untuk kesalahan pelanggaran keselamatan maklumat

Untuk mencapai matlamat ini, dasar ini dimaklumkan kepada semua pekerja dan disediakan di laman web kami untuk diakses oleh pihak luar.

Berita Berkaitan

data theft
Articles

Melindungi data anda daripada kecurian identiti

Apabila pangkalan data syarikat dikompromi, maklumat peribadi boleh dicuri dan dijual di web tertutup, di mana penjenayah siber memperdagangkan 'komoditi ini.'  Maklumat yang dicuri ini sering digunakan untuk pelbagai aktiviti jenayah, termasuk memancing data, ambil alih akaun, pengklonan identiti, penciptaan identiti sintetik (dengan menggabungkan data peribadi sebenar dan palsu), perdagangan akaun...

whsitleblowing
Articles

Tanpa nama dalam pemberian maklumat: Kebaikan, keburukan dan penyelesaian

Sistem pemberi maklumat memainkan peranan penting dalam mengesan salah laku dan mempromosikan tingkah laku beretika dalam organisasi. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, tindakan "meniup wisel" boleh meletakkan pemberi maklumat berisiko tinggi. Antara risiko lain, mereka yang memilih untuk mendedahkan salah laku mungkin mengalami tindakan balas, gangguan atau kesan profesional yang lain. Memandangkan...

counterfeit drugs dadah palsu
Articles

OSINT: Senjata menentang dadah palsu

Perkembangan dunia digital telah membawa pelbagai perubahan termasuk peredaran dadah tiruan. Apabila maklumat menjadi lebih mudah diakses di internet, semakin banyak kaedah pengiklanan dan penjualan ubat tiruan dilakukan secara tanpa nama oleh pelbagai orang. Pada hakikatnya, ini bukan perkara baru. Sejak 2013, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengeluarkan kenyataan mengenai peredaran...