Penyiasatan Insurans

Siasatan Insurans

« Menyokong penolakan tuntutan penipuan »

Penyiasatan pengunderaitan

Untuk mencegah dan mengurangkan berlakunya tuntutan penipuan, Integrity Malaysia menyediakan perkhidmatan penyiasatan pengunderaitan. Perunding kami akan mereka bentuk program pengunderaitan untuk pelanggan kami. Berdasarkan skop kerja yang dipersetujui, penyiasat kami akan menjalankan pelbagai pengesahan dan mendapatkan bukti untuk menyokong proses pengunderaitan.

Tuntutan siasatan

Integrity Malaysia memberikan siasatan tuntutan kepada syarikat insurans untuk mengumpulkan semua fakta yang berkaitan dan bukti yang diperlukan untuk menerima atau menolak tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut berkaitan dengan insurans hayat, kesihatan, dan polisi insurans am.

Penyiasat kami menjalankan aktiviti berikut:

Temu bual dengan wakil
kejiranan dan jiran
Temu bual
dengan majikan
Temu bual dengan pesakit,
keluarga atau rakan pesakit
Carian direktori (direktori telefon, direktori dalam talian, pangkalan data)
Cari saksi
Minta maklumat, rekod perubatan
Pemeriksaan media berfokus (Internet dan surat khabar, obituari, dsb.)
Pengumpulan bukti fotografi
Pengawasan & pemeriksaan aktiviti
Mengambil kenyataan (tulisan tangan, kenyataan ditandatangani, rakaman pita)
Pengesahan dengan institusi atau organisasi kebangsaan atau serantau yang berkaitan seperti jabatan kesihatan, unit polis, hospital, klinik, makmal, doktor, pengurus, rumah pengebumian dan atau krematoria

Penyiasat kami menjalankan aktiviti berikut:

Temu bual dengan wakil
kejiranan dan jiran
Temu bual
dengan majikan
Temu bual dengan pesakit,
keluarga atau rakan pesakit
Carian direktori (direktori telefon, direktori dalam talian, pangkalan data)
Cari saksi
Minta maklumat, rekod perubatan
Pemeriksaan media berfokus (Internet dan surat khabar, obituari, dsb.)
Pengumpulan bukti fotografi
Pengawasan & pemeriksaan aktiviti
Mengambil kenyataan (tulisan tangan, kenyataan ditandatangani, rakaman pita)
Pengesahan dengan institusi atau organisasi kebangsaan atau serantau yang berkaitan seperti jabatan kesihatan, unit polis, hospital, klinik, makmal, doktor, pengurus, rumah pengebumian dan atau krematoria

Berita Berkaitan

pdpa thailand
Articles

Menavigasi perlindungan data: Kesan kemas kini PDPA Thailand terhadap individu dan perniagaan

Dalam era yang ditakrifkan dengan memajukan teknologi dan kesalinghubungan, melindungi maklumat peribadi telah menjadi yang terpenting. Penggubalan Akta Perlindungan Data Peribadi 2019 (PDPA) di Thailand pada 1 Jun 2022, menandakan satu langkah penting ke arah meningkatkan keselamatan data dan menegakkan hak individu Implikasi untuk individu dan perniagaan PDPA bukan sahaja mengukuhkan piawaian...

Articles

5 Jenis Penipuan yang E-dagang Perlu Sedar

Dengan populasi lebih dari 34,5 juta, Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk industri e-dagang. Walau bagaimanapun, seperti industri lain, e-dagang tidak terlepas dari risiko penipuan. Walaupun e-dagang menggunakan teknologi canggih, penjenayah sentiasa mencari peluang dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah lima jenis penipuan yang e-dagang perlu sedar: 1. Penipuan Penjual Sentiasa...

Articles

Kadar Pusingan Bukan Cukup, Ketahui ‘Siapa yang Berhenti’ dari Syarikat Anda

Perekrutan dan pemeliharaan pekerja adalah antara kunci yang mempengaruhi pertumbuhan syarikat. Kadar pusingan pekerja yang pesat mengakibatkan kerugian kewangan dan moral kepada majikan dan pekerja. Merujuk kepada Gallup, kadar pusingan ideal adalah 10% dalam setahun. Tetapi, peratusan ideal boleh berbeza dari industri ke industri dan dari satu syarikat ke syarikat...