Penyiasatan Insurans

Siasatan Insurans

« Menyokong penolakan tuntutan penipuan »

Penyiasatan pengunderaitan

Untuk mencegah dan mengurangkan berlakunya tuntutan penipuan, Integrity Malaysia menyediakan perkhidmatan penyiasatan pengunderaitan. Perunding kami akan mereka bentuk program pengunderaitan untuk pelanggan kami. Berdasarkan skop kerja yang dipersetujui, penyiasat kami akan menjalankan pelbagai pengesahan dan mendapatkan bukti untuk menyokong proses pengunderaitan.

Tuntutan siasatan

Integrity Malaysia memberikan siasatan tuntutan kepada syarikat insurans untuk mengumpulkan semua fakta yang berkaitan dan bukti yang diperlukan untuk menerima atau menolak tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut berkaitan dengan insurans hayat, kesihatan, dan polisi insurans am.

Penyiasat kami menjalankan aktiviti berikut:

Temu bual dengan wakil
kejiranan dan jiran
Temu bual
dengan majikan
Temu bual dengan pesakit,
keluarga atau rakan pesakit
Carian direktori (direktori telefon, direktori dalam talian, pangkalan data)
Cari saksi
Minta maklumat, rekod perubatan
Pemeriksaan media berfokus (Internet dan surat khabar, obituari, dsb.)
Pengumpulan bukti fotografi
Pengawasan & pemeriksaan aktiviti
Mengambil kenyataan (tulisan tangan, kenyataan ditandatangani, rakaman pita)
Pengesahan dengan institusi atau organisasi kebangsaan atau serantau yang berkaitan seperti jabatan kesihatan, unit polis, hospital, klinik, makmal, doktor, pengurus, rumah pengebumian dan atau krematoria

Penyiasat kami menjalankan aktiviti berikut:

Temu bual dengan wakil
kejiranan dan jiran
Temu bual
dengan majikan
Temu bual dengan pesakit,
keluarga atau rakan pesakit
Carian direktori (direktori telefon, direktori dalam talian, pangkalan data)
Cari saksi
Minta maklumat, rekod perubatan
Pemeriksaan media berfokus (Internet dan surat khabar, obituari, dsb.)
Pengumpulan bukti fotografi
Pengawasan & pemeriksaan aktiviti
Mengambil kenyataan (tulisan tangan, kenyataan ditandatangani, rakaman pita)
Pengesahan dengan institusi atau organisasi kebangsaan atau serantau yang berkaitan seperti jabatan kesihatan, unit polis, hospital, klinik, makmal, doktor, pengurus, rumah pengebumian dan atau krematoria

Berita Berkaitan

Articles

Sambutan pasukan Malaysia untuk ulang tahun Integrity Asia

Ulang tahun ke-21 Integrity Asia juga disambut oleh pasukan Malaysia, selain diraikan oleh pasukan di ibu pejabat di Indonesia dan Thailand. Acara yang menggembirakan ini berlangsung pada hujung minggu di bandar Melaka. Pasukan memilih bandar ini kerana berdekatan dengan Kuala Lumpur, kira-kira 2.5 jam perjalanan dari ibu kota. Melaka adalah...

Articles

Bagaimana kecuaian kecil boleh menjejaskan keselamatan syarikat

Corporate leaks of classified or sensitive information are prone to occur, ranging from simple human mistakes to full-blown dataset hacks. Companies need to be aware of such risks. A number of research centers specializing in data security found that employee negligence caused major insider data breaches in the last two years. A...

Articles

ESG euforia dan ancaman segitiga penipuan

Standard Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (The Environment, Social, and Governance/ESG ) telah menjadi topik hangat yang banyak dibincangkan oleh orang ramai, dalam mesyuarat lembaga syarikat, jawatankuasa audit, forum pelabur, dan forum lain di seluruh dunia. Pandemik, yang mengajarkan pelajaran penting mengenai pentingnya ekosistem lestari, adalah salah satu pemangkin...