Penyiasatan Insurans

Siasatan Insurans

« Menyokong penolakan tuntutan penipuan »

Penyiasatan pengunderaitan

Untuk mencegah dan mengurangkan berlakunya tuntutan penipuan, Integrity Malaysia menyediakan perkhidmatan penyiasatan pengunderaitan. Perunding kami akan mereka bentuk program pengunderaitan untuk pelanggan kami. Berdasarkan skop kerja yang dipersetujui, penyiasat kami akan menjalankan pelbagai pengesahan dan mendapatkan bukti untuk menyokong proses pengunderaitan.

Tuntutan siasatan

Integrity Malaysia memberikan siasatan tuntutan kepada syarikat insurans untuk mengumpulkan semua fakta yang berkaitan dan bukti yang diperlukan untuk menerima atau menolak tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut berkaitan dengan insurans hayat, kesihatan, dan polisi insurans am.

Penyiasat kami menjalankan aktiviti berikut:

Temu bual dengan wakil
kejiranan dan jiran
Temu bual
dengan majikan
Temu bual dengan pesakit,
keluarga atau rakan pesakit
Carian direktori (direktori telefon, direktori dalam talian, pangkalan data)
Cari saksi
Minta maklumat, rekod perubatan
Pemeriksaan media berfokus (Internet dan surat khabar, obituari, dsb.)
Pengumpulan bukti fotografi
Pengawasan & pemeriksaan aktiviti
Mengambil kenyataan (tulisan tangan, kenyataan ditandatangani, rakaman pita)
Pengesahan dengan institusi atau organisasi kebangsaan atau serantau yang berkaitan seperti jabatan kesihatan, unit polis, hospital, klinik, makmal, doktor, pengurus, rumah pengebumian dan atau krematoria

Penyiasat kami menjalankan aktiviti berikut:

Temu bual dengan wakil
kejiranan dan jiran
Temu bual
dengan majikan
Temu bual dengan pesakit,
keluarga atau rakan pesakit
Carian direktori (direktori telefon, direktori dalam talian, pangkalan data)
Cari saksi
Minta maklumat, rekod perubatan
Pemeriksaan media berfokus (Internet dan surat khabar, obituari, dsb.)
Pengumpulan bukti fotografi
Pengawasan & pemeriksaan aktiviti
Mengambil kenyataan (tulisan tangan, kenyataan ditandatangani, rakaman pita)
Pengesahan dengan institusi atau organisasi kebangsaan atau serantau yang berkaitan seperti jabatan kesihatan, unit polis, hospital, klinik, makmal, doktor, pengurus, rumah pengebumian dan atau krematoria

Berita Berkaitan

data theft
Articles

Melindungi data anda daripada kecurian identiti

Apabila pangkalan data syarikat dikompromi, maklumat peribadi boleh dicuri dan dijual di web tertutup, di mana penjenayah siber memperdagangkan 'komoditi ini.'  Maklumat yang dicuri ini sering digunakan untuk pelbagai aktiviti jenayah, termasuk memancing data, ambil alih akaun, pengklonan identiti, penciptaan identiti sintetik (dengan menggabungkan data peribadi sebenar dan palsu), perdagangan akaun...

whsitleblowing
Articles

Tanpa nama dalam pemberian maklumat: Kebaikan, keburukan dan penyelesaian

Sistem pemberi maklumat memainkan peranan penting dalam mengesan salah laku dan mempromosikan tingkah laku beretika dalam organisasi. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, tindakan "meniup wisel" boleh meletakkan pemberi maklumat berisiko tinggi. Antara risiko lain, mereka yang memilih untuk mendedahkan salah laku mungkin mengalami tindakan balas, gangguan atau kesan profesional yang lain. Memandangkan...

counterfeit drugs dadah palsu
Articles

OSINT: Senjata menentang dadah palsu

Perkembangan dunia digital telah membawa pelbagai perubahan termasuk peredaran dadah tiruan. Apabila maklumat menjadi lebih mudah diakses di internet, semakin banyak kaedah pengiklanan dan penjualan ubat tiruan dilakukan secara tanpa nama oleh pelbagai orang. Pada hakikatnya, ini bukan perkara baru. Sejak 2013, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengeluarkan kenyataan mengenai peredaran...